Herb Gminy Chrząstowice

Jakie odpady poremontowe można oddać do PSZOK?

Od 18 maja 2020 r.  możliwe jest  dostarczanie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chrząstowicach  ul. Ozimska 2B odpadów poremontowo-budowlanych (np.: regipsy, puste wiadra po farbach).

NIE PRZYJMUJEMY: papy, wełny mineralnej i styropianu, części po rozbiórce samochodów oraz odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności  gospodarczej.

Ilość dostarczanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych jest limitowana i wynosi 150 kg/rok od właściciela nieruchomości.

Przypominamy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny:

- w poniedziałki od 11.00 do 13.00,

- w środy od  15.00 do 17.00

×

Zapisz się do Newslettera