Herb Gminy Chrząstowice

Zakończenie kolejnej inwestycji przy boisku w Dębiu

MIS-poziom-cmyk-1.jpeg

Kolejne zadanie pod nazwą: „Przygotowanie i utwardzenie podłoża pod ułożenie kostki brukowej na placu przy boisku sportowym w miejscowości Dębie” zostało zrealizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, w wysokości 5.000,00 zł, została przeznaczona na przygotowanie podłoża - łącznie 225 m², pod ułożenie kostki brukowej, którą sołectwo otrzymało już wcześniej od sponsorów. Prace wykonano zgodnie z planem i odebrano bez zastrzeżeń 26 maja 2020 r. Tym samym sfinalizowano kolejne przedsięwzięcie przy obiekcie sportowym w Dębiu. W 2019 r., z inicjatywy sołtysa wsi - Konrada Wójcika i Rady Sołeckiej, zakończona została tam budowa zadaszonej drewnianej altany. Dzięki zagospodarowaniu placu przy boisku, znacznie zwiększyła się jego atrakcyjność i wzrosły możliwości integracji społecznej poprzez organizację wydarzeń sportowych czy kulturalnych na szeroką skalę.

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera