Herb Gminy Chrząstowice

Projekt "Zdalna szkoła"

PLAKAT-ZDALNA-SZKOŁA.jpeg

 

Projekt „Zdalna szkoła" jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa wynikającą z pandemii. Podczas zawieszenia zajęć w szkołach, sprzęt komputerowy jest niezbędny do prowadzenia lekcji na odległość. Przy wsparciu funduszy unijnych wyposażamy w taki sprzęt szkoły, które udostępniają go potrzebującym uczniom i nauczycielom.

W ramach projektu w miesiącu maju 2020 r. Gmina Chrząstowic otrzymała dofinansowanie w wysokości 59 894,85 zł. W wyniku wyboru oferenta został zakupiony następujący sprzęt:

  1. laptop Dell Vostro w ilości 20 sztuk;
  2. oprogramowanie Microsoft Office Std w ilości 20 sztuk.

 

Na podstawie umów nieodpłatnego przekazania zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Chrząstowice a Dyrektorami Publicznych Szkół Podstawowych, powyższy sprzęt został oddany w użytkowanie poszczególnym szkołom.

 

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wójtem Gminy Chrząstowice a Centrum Projektów Polska Cyfrowa sprzęt komputerowy został następnie przekazany do użytkowania uczniom w celu realizacji zdalnej nauki.

 

Opracowała: Elżbieta Kaliszan- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

 


PLAKAT ZDALNA SZKOŁA PLUS II.jpeg

 

Projekt „Zdalna szkoła plus" jest kontynuacją programu wspierającego zdalne nauczanie. Podczas zawieszenia zajęć w szkołach, sprzęt komputerowy jest niezbędny do prowadzenia lekcji na odległość. Przy wsparciu funduszy unijnych wyposażyliśmy w taki sprzęt szkoły, które udostępniają go potrzebującym uczniom i nauczycielom.

W ramach projektu w czerwcu 2020 r. Gmina Chrząstowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 44 535,84 zł. W wyniku wyboru oferenta został zakupiony następujący sprzęt:

  1. laptop HP 250 G7 w ilości 16 sztuk;
  2. oprogramowanie Microsoft Office Std w ilości 16 sztuk.

 

Na podstawie umów nieodpłatnego przekazania zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Chrząstowice a Dyrektorami Publicznych Szkół Podstawowych, powyższy sprzęt został oddany w użytkowanie poszczególnym szkołom.

 

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wójtem Gminy Chrząstowice a Centrum Projektów Polska Cyfrowa sprzęt komputerowy został następnie przekazany do użytkowania uczniom w celu realizacji zdalnej nauki.

 

Opracowała: Elżbieta Kaliszan- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

 

×

Zapisz się do Newslettera