Herb Gminy Chrząstowice

Stawki za wywóz odpadów - zmiany od 1.07.2020 r.

10 czerwca 2020 r. Rada Gminy Chrząstowice podjęła uchwałę nr  XVIII.135.2020  w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.    

Od 1 lipca 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi będzie:

 • 27,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość - dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.
 • 54,00 zł w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnychw sposób selektywny.
 • 25,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i kompostującej bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (osoby te zwolnione są w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości2,00 zł miesięcznie).
 • 23,00 zł od szóstej  i  każdej następnej  osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

W dniu 10 czerwca Rada Gminy Chrząstowice podjęła również uchwałę nr XVIII.136.2020 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności – dotyczy nieruchomości, na których nikt nie zamieszkuje, a powstają odpady komunalne (prowadzona jest działalność gospodarcza). Wysokość opłat za pojemnik lub worek o określonej pojemności od 1 lipca 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Wysokość stawek opłat (zł/poj./m-c) za pojemnik lub worek o określonej pojemności

Pojemnik/worek na segregowane odpady

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  80 l

4,23

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  120  l

6,35

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  240 l

12,70

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  1100 l

58,21

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  2500 l

132,30

Pojemnik 240 l z żółtą klapą

12,70

Pojemnik 360 l z żółtą klapą

19,05

Pojemnik 660 l z żółtą klapą

34,93

Pojemnik 1100 l z żółtą klapą

58,21

Pojemnik 120 l z zieloną klapą

6,35

Pojemnik 240 l z zieloną klapą

12,70

Pojemnik 360 l z zieloną klapą

19,05

Pojemnik 660 l z zieloną klapą

34,93

Pojemnik 1100 l z zieloną klapą

58,21

Pojemnik 120 l brązowy na  bioodpady

6,35

Worek  120 l na papier  

18,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych jest następująca:

 • odpady zmieszane po segregacji, zgromadzone w pojemniku czarnym, będą odbierane w cyklu dwutygodniowym;
 • metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, zgromadzone w pojemniku z żółtą klapą, będą odbierane w cyklu czterotygodniowym;
 • szkło, zgromadzone w pojemniku z zieloną klapą, będzie odbierane w cyklu dwunastotygodniowym;
 • papier, zgromadzony w worku, będzie odbierany w cyklu dwunastotygodniowym;
 • bioodpady, zgromadzone w pojemniku brązowym, będą odbierane w cyklu dwutygodniowym.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje zmiany w terminie i sposobie płatności.

Właściciel nieruchomości w przypadku zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli złożył deklarację w zakresie selektywnego oddawania odpadów komunalnych – otrzymuje zawiadomienie o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Do złożenia  nowej  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są  między innymi:

 • właściciele nieruchomości, którzy nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 • właściciele nieruchomości niezamieszkałych;
 • właściciele tzw. nieruchomości mieszanych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
 • właściciele nieruchomości wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązani są do złożenia deklaracji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma wzywającego do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wzór nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest w zakładce „Środowisko i rolnictwo”

 

Zobacz materiał w CHRZĄSTOWICE TV

×

Zapisz się do Newslettera